google468


태그 : 나관중 요약보기전체보기목록닫기

1

한자로 읽는 삼국지연의 第一回 宴桃園豪杰三結義 斬黃巾英雄首立功 (도원결의)

한자로 읽는 삼국지연의 第一回 宴桃園豪杰三結義 斬黃巾英雄首立功 (도원결의)詞曰:滾滾長江東逝水,浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空:青山依舊在,幾度夕陽紅。白髮漁樵江渚上,慣看秋月春風。一壺濁酒喜相逢:古今多少事,都付笑談中。話說天下大勢.分久必合,合久必分:周末七國分爭,并入於秦。及秦滅之後,楚、漢分爭,又并入於漢。漢朝自高祖斬白蛇而起義,一統天下。後來光武中興,傳至獻帝,遂分為三國。推其...
1


google200p

통계 위젯 (화이트)

2526
130
324285

google160_600